Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2017

8090 c1b3 500
Reposted fromgplyr gplyr viamoth-into-flame moth-into-flame

July 24 2017

Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg viaswiatblondynki swiatblondynki
4138 b3aa 500
Reposted fromelegy elegy viakittiesmama kittiesmama

June 24 2017

1762 a827
ten rodzaj spontaniczności.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabeminehoney beminehoney
6296 b2ad
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaphilomath philomath
1886 8640
Reposted fromamatore amatore viacytrusowa cytrusowa
I te krótkie momenty kiedy czułem, że ty czujesz to samo.
— J.L.WIŚNIEWSKI
Reposted frompoolun poolun viagdziejestola gdziejestola

June 23 2017

Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
0906 2027 500
mam lat 25
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viagdziejestola gdziejestola
Za dwadzieścia lat będziesz żałowała tego, czego nie zrobiłaś, niż tego co zrobiłaś. 
— Mark Twain
Reposted fromoutoflove outoflove viagdziejestola gdziejestola
Kobiety po to mają nogi, by chodzić mężczyznom po głowach.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayoubastard youbastard
3181 a3c8 500

June 10 2017

Pyta mnie, czy jestem szczęśliwy. Nie wiem co odpowiedzieć. Jak leżę obok niej, to tak. A poza tym, poza leżeniem obok niej, to nie wiem.


Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaoutline outline
"Śniłeś mi się dzisiaj, było tak jak kiedyś, aż zatęskniłam i tak mnie w dołku od tego ścisnęło, że obudziłam się w najmilszym momencie. Wiedziałeś, że można tęsknić przez sen? Ja tęsknię."
— Piotr Adamczyk.
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski
Reposted fromnaturalginger naturalginger vialubie-lato lubie-lato
6966 4afd
Reposted fromkarahippie karahippie viakittiesmama kittiesmama

June 04 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl