Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 31 2017

“Jeśli mnie pytasz, co złego jest w miłości, to ci powiem - boję się, że lada moment zostaniesz tą cząstką tlenu, bez której nie będę mógł oddychać.”
— Piotr Adamczyk.
Reposted frombeatkazz beatkazz viaxannabelle xannabelle
To bzdura, że mężczyzna ma Cię akceptować taką jaka jesteś. On ma za Tobą szaleć. I działać na Ciebie tak, że po jednym spojrzeniu nie możesz sobie przypomnieć hasła do skrzynki, które zmieniłaś trzy lata temu. W dzisiejszych czasach za bardzo ceni się wygodę, a zupełnie nie docenia chemii między ludźmi.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viadobby dobby

November 25 2017

Strach to czasem brzydka rzecz. Nie pozwala ci doznawać najpiękniejszych chwil. Będzie Twoim przekleństwem, jeśli go nie pokonasz

— Federico Moccia

November 05 2017

5701 54a5
Reposted fromoutoflove outoflove viazonakmicica zonakmicica
3850 d2ad
Reposted fromremeeember remeeember viazonakmicica zonakmicica
Nigdy nie zakładaj, że wiesz co czuje druga osoba.

October 29 2017

5545 5073 500

October 15 2017

"Ustrzeż mnie, Panie, od mężczyzny, o którym pomyślę, że jest inny."

— Katarzyna Grochola
Reposted fromblacktoblack blacktoblack

October 13 2017

8702 94ee 500
Reposted fromoutoflove outoflove viablacktoblack blacktoblack
Na sam dźwięk Twojego głosu zmieniłabym zdanie..
— Nicholas Sparks, I wciąż ją kocham
9841 aec0
Reposted fromblond blond viagdziejestola gdziejestola

October 09 2017

Mężczyzna kocha się tak, jak jeździ samochodem. Jeśli dobrze, szybko, płynnie i bezpiecznie, można z nim iść do łóżka. 
— Hanna Bakuła, "Gala"
Reposted frommartinif16 martinif16 viagdziejestola gdziejestola

October 05 2017

7106 d514
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapchamtensyf pchamtensyf
Bez ciebie jes­tem tak trud­ny, że trud­no siebie mi znieść
— Jeremi Przybora
Reposted fromojkomena ojkomena viagdziejestola gdziejestola

October 04 2017

August 26 2017

8090 c1b3 500
Reposted fromgplyr gplyr viamglistyporanek mglistyporanek

July 24 2017

Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg viaswiatblondynki swiatblondynki
4138 b3aa 500
Reposted fromelegy elegy viakittiesmama kittiesmama
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl