Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2020

2089 93d5
Reposted fromkarahippie karahippie viapchamtensyf pchamtensyf
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatake-care take-care
2753 ce16 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatake-care take-care

March 03 2020

3116 8c9e 500
Reposted fromcensoredanon censoredanon viakittiesmama kittiesmama

February 26 2020

Podziwiam ludzi, którzy umieją powiedzieć: już wystarczy, dziękuję
— Maciej Wiszniewski
Twoje istnienie nie jest dla mnie przypadkiem - musiałeś być i musiałeś być moim. I nic mnie nie obchodzi to, kim jesteś - jesteś moim kochankiem - to wystarcza, tym jednym, wybranym z tysięcy, którego mogę kochać. Chciałabym, abyś Ty czuł to samo. Ja Ci się oddałam więcej niż Ty mnie. Ty ze mną walczysz.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz

February 21 2020

Trzeba nauczyć się odpuszczać miłość, której nie ma, przyjaźnie, które nie służą, i ludzi, których nie ma obok, gdy najbardziej tego potrzebujemy. I pamiętać o tym, by nie zmuszać nikogo do niczego. Wymuszone rzeczy nie są nic warte.
— Tomasz Antosiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatake-care take-care
Nie ma w życiu niczego cenniejszego niż czas. To jak podarowanie cząstki swojego życia, której już nigdy nie odzyskasz. Czyjaś obecność jest bezcenna. 
— Ilona Gołębiewska
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viatake-care take-care

February 04 2020

Kłóćcie się, ale pamiętajcie. Nie jesteście przeciwko sobie, ale razem, przeciwko problemowi.
Ból musi wyboleć. Łzy muszą wypłynąć co do ostatniej
— Małgorzata Kalicińska
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapchamtensyf pchamtensyf
9655 2b14 500
Reposted frommiischa miischa viatake-care take-care
9954 b3d6
Reposted fromkarahippie karahippie viapchamtensyf pchamtensyf
Chwyć się cieniutkiej niteczki pewności, że minie. To minie.
— Nosowska

January 06 2020

Pamiętaj, że kiedy matka mówi ci: "Będziesz tego żałował", to pewnie tak będzie.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamglistyporanek mglistyporanek
Trzeba nauczyć się odpuszczać miłość, której nie ma, przyjaźnie, które nie służą, i ludzi, których nie ma obok, gdy najbardziej tego potrzebujemy. I pamiętać o tym, by nie zmuszać nikogo do niczego. Wymuszone rzeczy nie są nic warte.
— Tomasz Antosiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapchamtensyf pchamtensyf
9935 edea 500
Aleksandra Wądołowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapchamtensyf pchamtensyf
Człowiek powinien pomieszkać sam, choć przez kilka miesięcy w swoim życiu. Bez rodziców i partnera. Ewentualnie z jakimś współlokatorem, ale na pewno sam w tym znaczeniu, że bez kogoś, kto będzie się o niego troszczyć. To niesamowita lekcja odpowiedzialności, dorosłości i samodzielności. A to przydatne umiejętności.
— Julia Chudecka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakittiesmama kittiesmama
8081 a354 500
sprawy, które bolą
Jedna szczera rozmowa.
Czasami tylko tyle potrzeba, żeby każdy wiedział na czym stoi.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viapchamtensyf pchamtensyf
Prawdziwą miłość do kogoś poznaje się właśnie po tym, że pragnie się go na dobre i złe, że jest się gotowym przejść przez wszystko, co straszne i mroczne, by u schyłku dnia nadal być z tą osobą.
— Rachel Van Dyken
Reposted fromlovvie lovvie viavalardohaeris valardohaeris
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...